Loading posts...
  • chili odla i soil block

    Vad är Soil blocker

    Lär dig vad en soil blocker är, hur man odlar med soil blocker och vilka fördelar det ger vid uppdragning av frösådder och plantor.