Loading posts...
  • 5 trender från Chelsea Garden Show 2019

    5 trender på Chelsea Garden Show 2019 Inhemska växter, stora träd och massor av underbar nejlikerot! Trädgårdarna under Chelsea Flower Show sträckte sig från det enkla och eftertraktansvärda till det mer extravaganta…
  • gardenize

    Design

    Nu har vi börjat jobba med designen och olika alternativ jobbas fram. Vill du vara med? Gå med i FB gruppen: Trädgårds-app GARDENIZE och tyck till!