GARDENIZE
TRÄDGÅRDSDAGBOK
HÄNDELSER

I Gardenize trädgårdsdagbok på webben kan du hålla reda på allt du gör i din trädgård eller odling genom att lägga in händelser. Eller dagboksanteckningar om du så vill. Varje händelse kan kopplas till växter och växtplatser du har lagt till i Gardenize. Du kan växla mellan växter, växtplatser och händelser för att analysera och glädjas över allt roligt trädgårdsarbete från år till år.
Events garden journal

Mina händelser

Händelser är den tredje delen av Gardenize och fungerar lite annorlunda jämfört med ”Växter” och ”Växtplatser”.

Händelser fördelas över månader och år. Du kan skapa händelser både framåt och tillbaka i tiden. Vanligtvis noterar du en händelse när du utfört den, men du kan också skapa en att göra lista med händelser längre fram i tiden, t.ex. om du ska så vid flera tidpunkter under våren.

Händelser kan skapas direkt från en växt eller växtplats. Eller så skapar du en händelse och kopplar den till både växter och växtplatser.

Gardenize trädgårdsdagbok på webben mina händelser

1. Händelsedetaljer

För varje händelse kan du lägga till ett eller flera foton. För att välja ut ditt favoritfoto, som sedan representerar händelsen i Gardenize, klickar du på den lilla blomman i över högra hörnet på ett foto.

Till varje händelse lägger du till vilken typ av aktivitet som händelsen avser. Aktivitetstyperna skapar du själv utifrån din egen situation och behov. Det finns ingen begränsning i antal aktivitetstyper du kan skapa. Ett tips är dock att skapar du många aktivitetstyper kan det bli knepigt att hålla reda på vad som avser vad.

Gardenize trädgårdsdagbok på webben händelser detaljer

2. Händelseinformation

Det finns ett flertal fält för en händelse, där du kan fylla på med information som är viktig för dig.

  • Datum, fylls i per automatik och sätts datumet till det datum du skapar händelsen i Gardnize. Men datumet går att ändra om du planerar framåt i tiden eller missade att notera något du gjorde för en eller några dagar sedan.
  • Mängd, om du vill hålla reda på hur många växter du planterat eller hur mycket du har skördat.
  • Vikt
  • Kostnad
  • Tid som gick åt
  • Noteringar – här kan du sväva ut och skriva längre noteringar som är viktiga för dig att komma ihåg.
Gardenize trädgårdsdagbok på webben händelser info

3. Koppla växter och växtplatser

När du lägger till en händelse är det mycket värdefullt att direkt kunna lägga till växter och växtplatser som du har skapat i Gardenize.

Det gör du genom att klicka ”Redigera” på antingen växter eller växtplatser. Sedan drar och släpper du de som har varit i inblandade i din händelse.

Läs mer om växter här.

Läs mer om växtplatser här.

Gardenize trädgårdsdagbok på webben händelser växter och växtplatser

4. Ställ in påminnelser för kommande händelser

Du kan ställa in påminnelser för händelser. Sätt påminnelse till ”På” och ställ in datum och tid för när du vill bli påmind.

Du kan också lägga in händelser som du vill utföra längre fram i tiden för att planera ditt arbete. När du sätter en händelse till framtida på ändras färgen till grön. Kom då också ihåg att ändra datum. På det här viset får du möjlighet att skilja på händelser som du ska utför och de du redan gjort.

Gardenize trädgårdsdagbok på webben händelser påminnelser

Vill du läsa mer?

På den här sidan hittar du mer information om Gardenize olika erbjudanden.

Gardenize PLUS

Gardenize trädgårdsdagbok

Gardenize fungerar både på webben och som app i din mobil.

Skapa ett konto och ladda ner Gardenize till iPhone eller Android så har du alltid din trädgårdsinformation lätt tillgänglig – var du än befinner dig!

Spara alla noteringar och foton om dina växter, växtplatser och trädgårdsaktiviteter på ett och samma ställe – Gardenize.

Get Gardenize in App store
Google-Play