I Gardenize kan du rita på bilderna för att tex markera var du har satt en viss planta eller vilken sorts frö du sådde i din pallkrage.

För att komma till ”Rita-på-bild-funktionen” så går du in på en växt, en växtplats eller en händelse och trycker länge på den du vill rita på. Då kommer en palett upp med olika färger. Du kan sen skriva en notering per färg.

Screenshot_20160507-164928

Screenshot_20160507-165011