IMG_5688

Välkommen till GARDENIZE!

Snart börjar utvecklingen av Trädgårdsappen Gardenize.

Vill du vara med och testa, komma med idéer och förslag? Skriv till:

jenny.rydebrink@gardenize.se eller sök upp
Trädgårds-App GARDENIZE på Facebook och be om att bli medlem i gruppen.

/Jenny