Vilkår for Gardenize

Hei, Vi er glade for at du har lastet ned Appen Gardenize – VELKOMMEN!

1. GENERELLT

1.1 Hensikten med Gardenize er å hjelpe deg med din hage.

1.2 Alt er utviklet av Gardenize AB, 559022-3672, tilhører Gardenize AB og kan ikke brukes uten tillatelse fra Gardenize Ab.

1.3 All data lagret i Gardenize Appen kan bli brukt av Gardenize AB for markedsføring og forbedring av tjenesten til brukeren.

1.4 Gardenize AB beholder retten til å slette enhver informasjon som ikke er i linje med hensikten (Hagearbeid) til appen uten å spesifikt informere om det.

1.5 Gardenize AB beholder retten til å blokkere og slette brukere som misbruker hensikten (Hagearbeid) til applikasjonen uten å spesifikt informere om det

1.6 Vilkårene og betingelsene til Gardenize er undersått svensk lov og enhver uovenskommelse skal håndteres i Gøteborgs Tingrett, Sverige.

2. AVTALTSPERIODE

2.1 Disse vilkår og betingelser er en del av avtalen mellom Gardenize og deg som bruker av Gardenize sine tjenester.

2.2 Vilkårene og betingelsene gjelder fra den dagen du starte å bruke Gardenize med vår tillatelse og deretter.

2.3 Hver part har retten til å kansellere avtalen med en måneds oppsigelse.

2.4 Hver part har retten til å kansellere avtalen umiddelbart hvis den andre part bryter mot disse betingelsene eller hvis det er god grunn til å tro at den andre part er insolvent eller hvis den andre part begår kriminelle handlinger i konjunksjon med fullførelse denne avtale.

2.5 Hvis avtalen slutter å være gyldig, så går du med på å umiddelbart slutte å anvende Gardenize sine tjenster.

3. PERSONVERN

3.1 Ved å registrere en konto på Gardenize så godkjenner du at vi håndterer personlig data for grunner som er i linje med Gardenize sine tjenester.

3.2 Du godkjenner også at vi kan bruke dine personlige data til å sende informasjon eller markedsføring til deg om våre produkter og tjenester, såvel som informasjon og markedsføring fra og/eller om våre partnere. Hvis du ikke ønsker at vi skal bruke din personlige data til å sende slik informasjon/reklame ber vi deg informere oss via epost.

3.3 Vi vil ikke gi din personlige informasjon til andre selskaper.

3.4 Hvis du ønsker å endre noe informasjon eller vil at vi sletter noe (noe informasjon er nødvendig for at du skal kunne bruke Gardenize sine tjenester) eller hvis du vil stoppe å motta informasjon/reklame fra oss og/eller våre partnere så er du velkommen til å kontakte oss via epost for å gi os beskjed om hvilke personlige data eller annen informasjon du vil endre og hvordan du vil endre det.

4. FRASKIVELSE OG FORCE MAJEURE

4.1 Gardenize tjenester, inkludert alt innehold, alle applikasjoner (inkludert oppdateringer eller endringer), funksjoner holdes tilgjengelig som er og bruken er brukerens eget ansvar.

4.2 Vi frasier oss forpliktelsen til å tilby deg tjenester hvis dette ikke er mulig eller hvis det er urimelig dyrt på grunn av krig eller opprør, terroristhandlinger, streik, brann, eksplosjon, naturkatastrofe, telelinje feil eller internett kommunikasjonsfeil, lov eller avgjørelse fra offentlige autoritet eller andre liknende omstendigheter som er utenfor vår kontroll og som ikke rimelig kunne vært forutsett.

Lykke til! Vi håper du liker Gardenize!